Negocjacje międzykulturowe

Szkolenie dla biznesu

O szkoleniu:

Negocjacje to komunikowanie się dla osiągnięcia wspólnych decyzji, takich które mogą być w sposób spójny akceptowane przez wszystkie strony. Proces szukania konsensu z partnerami pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych jest dodatkowo utrudniony poprzez różnice występujące w naszych odmiennych formach komunikowania się.

W trakcie negocjacji międzynarodowych spotykają się osoby pochodzące z różnych środowisk, religii, systemów politycznych oraz reprezentujące odmienne kultury. Wiedza o obcych nam mentalnościach, sposobach działania i komunikowania oraz różnych standardach kulturowych jest podstawą międzynarodowej współpracy, bowiem ludzie zawsze chętniej nawiązują kontakty z partnerami, którzy dobrze rozumieją ich mentalność i dopasowują się do sytuacji. Jednak sama znajomość obcego kraju i języka nie są bynajmniej wystarczającą gwarancją satysfakcjonującej komunikacji czy skutecznych negocjacji.

negocjacje

Uczę, jak zbudować negocjacyjną siłę

i usiąść do stołu, jak równy z równym.

Dla kogo?

  • Specjalistów, menadżerów i wyższej kadry kierowniczej firm działających na rynkach zagranicznych
  • Pracowników izb gospodarczych, pracowników administracji państwowej, mający na co dzień do czynienia z obcokrajowcami,
  • Prawników firm obsługujący firmy polskie pozostające w kontaktach gospodarczych z partnerami zagranicznymi,
  • Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem własnych umiejętności interpersonalnych i nabraniem pewności w trudnych sytuacjach interkulturowych.
ZACZNIJMY WSPÓŁPRACĘ